เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 15.00

เราช่วยคุณได้

@pjtours

Travel License : 11/11358

หน้าแรก

/

ทัวร์อิตาลี

/

ทัวร์อิตาลี HILIGHT EUROPE ITALY AUSTRIA SWISS FRANCE GERMANY 10วัน 7คืน (T5)

ทัวร์อิตาลี HILIGHT EUROPE ITALY AUSTRIA SWISS FRANCE GERMANY 10วัน 7คืน (T5)

ทัวร์อิตาลี HILIGHT EUROPE ITALY AUSTRIA SWISS FRANCE GERMANY 10วัน 7คืน (T5)

เที่ยวอิตาลี HILIGHT EUROPE ITALY AUSTRIA SWISS FRANCE GERMANY 10วัน 7คืน มหาวิหารดูโอโม่ กัลเลร์ เอมานูเอเล สเตเดี้ยมของเมืองเวโรนา เวนิส เมสเตร์ มหาวิหารเซนต์มาร์ก เขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล Wertheim Village Outlet มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต

รหัสทัวร์

IT_T500001

ประเทศ

อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

19 มิ.ย. 67 - 27 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

85,988บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkmenistan Airlines

ส.ค. 67

85,988฿

09-18

ก.ย. 67

85,988฿

20-29

ต.ค. 67

87,988฿

04-13

87,988฿

11-20

87,988฿

18-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

85,988

85,988

85,988

19,500

-

-

15

20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

85,988

85,988

85,988

19,500

-

-

15

04 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

87,988

87,988

87,988

19,500

-

-

15

11 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

87,988

87,988

87,988

19,500

-

-

15

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

87,988

87,988

87,988

19,500

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอาชกาบัต

Day : 2

เมืองมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - กัลเลรีเอมานูเอเล

Day : 3

เมืองเวโรน่า–บ้านจูเลียต–เวโรน่าอารีน่า–เมืองเวนิสเมสเตร นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – มหาวิหารเซนต์มาร์ก จัตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจส์ - สะพานทอดถอนใจ

Day : 4

อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์-ทะเลสาบเบรียส-ทะเลสาบมิซูรินา เมืองออร์ทิเซ่ – นั่งกระเช้า GONDOLA ROPEWAY เมืองโบลซาโน

Day : 5

อินส์บรูค – หลังคาทองคำ – ประตูชัยทรงโรมัน - เมืองชไตน์อัมไรน์ - เมืองชาฟฟ์เฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค

Day : 6

เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล ทะเลสาบลูเซิร์น – ชวาเน่นท์พลัทซ์ – เมืองซุก เมืองกอลมาร์ - เวนิสน้อย

Day : 7

หมู่บ้านริควีร์–เมืองริโบวิลล์-เมืองสตารส์บูร์ก-ย่านเมืองเก่า มหาวิหารนอร์ทเทรอดาม

Day : 8

เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – จัตุรัสมาร์คพลาตซ์ เวิร์ทไฮม์วิลเลจ เอาท์เลท - เมืองแฟรงค์เฟริต

Day : 9

เมืองแฟรงค์เฟริต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต ศาลาว่าการเมือง–น้ำพุแห่งความยุติธรรม-โรงอุปรากรเก่า ช้อปปิ้งห้างMyZeil

Day : 10

สนามบินนานาชาติอาชกาบัต – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง