เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 15.00

เราช่วยคุณได้

@pjtours

Travel License : 11/11358

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน Paradise จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน Paradise จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน Paradise จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน Paradise จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน ชมความอลังของประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น น้ำตกยิ่งใหญ่กลางหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น มรดกโลกเมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานหงส์ เช็คอินตึก IFS ร้าน POPMART ถนนคนเดินหวงซิงลู่

รหัสทัวร์

CN_VZ00192

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

17,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ย. 67

18,999฿

04-08

19,888฿

05-09

17,888฿

07-11

18,888฿

11-15

18,888฿

12-16

19,888฿

14-18

19,888฿

18-22

18,888฿

19-23

17,888฿

21-25

19,888฿

25-29

19,888฿

26-30

ต.ค. 67

21,888฿

02-06

19,888฿

05-09

19,888฿

09-13

19,888฿

10-14

19,888฿

12-16

19,888฿

16-20

19,888฿

17-21

19,888฿

19-23

19,888฿

23-27

19,888฿

24-28

19,888฿

26-30

19,888฿

30-03พ.ย.

19,888฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

19,888฿

02-06

19,888฿

06-10

19,888฿

07-11

19,888฿

09-13

19,888฿

13-17

19,888฿

14-18

19,888฿

16-20

19,888฿

20-24

19,888฿

21-25

19,888฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

18,999

18,999

18,999

4,500

6,000

-

20

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

6,000

-

20

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

18,888

18,888

18,888

4,500

6,000

-

20

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

18,888

18,888

18,888

4,500

6,000

-

20

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

18,888

18,888

18,888

4,500

6,000

-

20

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

17,888

17,888

17,888

4,500

6,000

-

20

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

21,888

21,888

21,888

4,500

6,000

-

20

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

19,888

19,888

19,888

4,500

6,000

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา – เข้าสู่ที่พัก

Day : 2

ฉางซา - จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) - ชมตึก 72 ปี(รวมค่าเข้า)

Day : 3

จางเจียเจี้ย – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น *OPTION : หุบเขาอวตาร

Day : 4

ล่องเรือน้ำตกฟูหรงเจิ้น - เมืองเฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่) – สะพานหงส์+ถนน SHIBAN *OPTION สะพานแขวนอ่าจ้าย+ระเบียงกระจก+นั่งรถไฟ MAGLEV

Day : 5

เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ + ตึก IFS + ร้าน POPMART หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง