เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 15.00

เราช่วยคุณได้

@pjtours

Travel License : 11/11358

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS SWEET ROMANTIC HOKKAIDO 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS SWEET ROMANTIC HOKKAIDO 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS SWEET ROMANTIC HOKKAIDO 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น HAPPINESS SWEET ROMANTIC HOKKAIDO 6วัน 4คืน โนโบริเบทสึ มารีน พาร์ค นิกเซ่ ฮาโกดาเตะ จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง เนินถนนโมโตะมาจิ ป้อมดาวโกะเรียวคะคุ คิตะยูซาว่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโชวะชินซาน ช้อปปิ้งย่านทานุกิ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านใน) มิตซุย เอาท์เล็ต

รหัสทัวร์

JP_TG00660

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

77,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

พ.ย. 67

77,900฿

01-06

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

77,900

70,900

66,900

19,900

-

57,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

สนามบินชิโตเซ่ (ซัปโปโร) – โนโบริเบทสึ – มารีน พาร์ค นิกเซ่ – ฮาโกดาเตะ - จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - ออนเซ็น

Day : 3

ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง – เนินถนนโมโตะมาจิ – ป้อมดาวโกะเรียวคะคุ – คิตะยูซาว่า - ออนเซ็น

Day : 4

คิตะยูซาว่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาลโชวะชินซาน – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ - ออนเซ็น

Day : 5

โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาจิ - ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านใน) - มิตซุย เอาท์เล็ต - ออนเซ็น

Day : 6

สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง