เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 15.00

เราช่วยคุณได้

@pjtours

Travel License : 11/11358

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง ปังก่อนใคร 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง ปังก่อนใคร 4วัน 3คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง ปังก่อนใคร 4วัน 3คืน (CX)

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง ปังก่อนใคร 4วัน 3คืน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไปพระใหญ่นองปิง ไหว้พระเสริมบารมี 9 วัดดัง 1. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่วัดซีซ้าน 2.นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ไปพระใหญ่นองปิง 3.นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ฮ่องฮัม 4.หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว 5.ขอพระสุขภาพและเนื้อคู่ วัดหวังต้าเซียน 6. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ 7.วัดกวนอู 8.วัดเจ้าแม่กวนอิมดอกบัว 9.วัดหมั่นโหมว

รหัสทัวร์

HK_CX00167

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

24 ส.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Cathay Pacific

ส.ค. 67

23,999฿

24-27

ต.ค. 67

25,999฿

11-14

25,999฿

12-15

24,999฿

19-22

24,999฿

20-23

24,999฿

23-26

24,999฿

26-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

23,999

22,999

21,999

10,900

7,900

-

19

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

25,999

24,999

23,999

10,900

7,900

-

19

12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

25,999

24,999

23,999

10,900

7,900

-

19

19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

24,999

23,999

22,999

10,900

7,900

-

19

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

24,999

23,999

22,999

10,900

7,900

-

19

23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

24,999

23,999

22,999

10,900

7,900

-

19

26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

24,999

23,999

22,999

10,900

7,900

-

19

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ ฯ – ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง (นั่งกระเช้า 360 องศา )

Day : 2

ซิตี้ทัวร์ (วัดหมั่นโหมว -พีคแทรม -วิคตอเรียพีค–เจ้าแม่กวนอิม-รีพลัสเบย์-วัดเจ้าแม่กวนอิมดอกบัว-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้ง

Day : 3

วัดซีซ้าน - วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิววเอร์รี่ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง

Day : 4

ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง– กรุงเทพ ฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง